Medlemsskab

Det koster kr. 200,00 at blive meldt ind i Løgstør Boligforening.
 
Herefter koster det kr. 150,00 årligt i ajourføringsgebyr for at bevare medlemskabet og ancienniteten.
 

Hvem kan blive medlem af Løgstør Boligforening?
Alle, der er fyldt 15 år, kan blive meldt ind i boligforeningen.
Du skal dog være fyldt 18 år for at kunne underskrive en lejekontrakt.
Kan dette ikke opfyldes skal en værge/forældre underskrive lejekontrakten.
 
Ved indmeldelse via hjemmeside, vil Boligforeningen sende en FI opkrævning på kr. 200,00. Når boligforeningen har modtaget indbetalingen vil Du/I blive registreret som medlem af Løgstør Boligforening

web: medie-grafik.dk